Politikat e privatësisë


Quality & Care Sh.p.k mbledh dhe përpunon të dhënat personale të klientëve të saj në përmbushje të të drejtave dhe detyrimeve të saj ligjore dhe kontraktuale dhe në përputhje të plotë me Ligjin Nr.9887, datë 10.3.2008, « Për mbrojtjen e të dhënave personale » (të ndryshuar). Në kuadër të përdorimit të faqes zyrtare të internetit www.husse.al, Quality & Care Sh.p.k mund të mbledhë në mënyrë direkte të dhëna personale nëpërmjet plotësimit të formularëve për kërkesa online ndaj Quality & Care Sh.p.k të cilat regjistrohen në sistemet e saj apo të ofruesve të shërbimit të autorizuar prej saj. Plotësimi i këtyre të dhënave është vullnetar.

Quality & Care Sh.p.k siguron subjektet e të dhënave personale se të dhënat e tyre mblidhen dhe përpunohen vetëm për qëllime të realizimit të marrëdhënies kontraktore dhe informative.Duke përdorur portalin dhe/ose duke duke dhënë miratimin për rregjistrimin/kontakt, subjektet e të dhënave japin pëlqimin për procesimin e mëtejshëm të tyre si dhe garantojnë që të dhënat personale të plotësuara janë të sakta, të vërteta dhe të përditësuara. Për më tepër, subjekti i të dhënave personale është përgjegjës për përditësimin e të dhënave të rregjistruara për të siguruar që informacioni është koherent vazhdimisht . Subjektet e të dhënave personale kanë të drejtë të kërkojne akses në të dhënat e tyre si dhe të kërkojnë që këto të dhëna të korrigjohen apo të përditësohen në përputhje me kërkesat e nenit 13 dhe 18 të Ligjit 9887 datë 10.3.2008 « Për mbrojtjen e të dhënave personale ». Kërkesa mund të drejtohet në adresën kontakt@husse.al

Quality & Care Sh.p.k garanton se ka marrë të gjitha masat fizike, teknike dhe operacionale për ruajtjen e konfidencialitetit si dhe mbrojtjen nga humbja, shkatërrimi, dëmtimi apo edhe shpërndarja e pautorizuar, në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr.9887, datë 10.3.2008, « Për mbrojtjen e të dhënave personale » (i ndryshuar). Të dhënat personale, të mbledhura dhe të ruajtura në databasin e Quality & Care Sh.p.k. , do të përpunohen nga punonjësit dhe / ose bashkëpunëtorët e kontrolluesit të të dhënave ose të atyre personave të ngarkuar me përpunimin. Këto të dhëna nuk do të transferohen ose komunikohen tek palë të treta, përveç rasteve kur është dhënë pëlqimi ose kur ky informacion kërkohet nga organet kompetente sipas ligjit

Subjektet e të dhënave kanë të drejtën e refuzimit të pëlqimit në çdo kohë për grumbullimin dhe përdorimin e të dhënave të tyre të njoftuara vullnetarisht si dhe të kërkojnë fshirjen e këtyre të dhënave duke ushtruar të drejtën e zgjidhjes së kontratës së lidhur mes palëve. Duke u njohur me përmbajtjen e kësaj rubrike, subjektet e të dhënave kanë pranuar kushtet dhe termat në lidhje me politikat e privatësisë të Quality & Care Sh.p.k.

Ajo që ne mbledhim

Ne mund të mbledhim informacionin e mëposhtëm:

  • Emri
  • Informacionet e kontaktit duke përfshirë adresën e emailit
  • Informacionin demografik si kodi postar, preferencat dhe interesat
  • Informacione të tjera të rëndësishme për anketat dhe/ose ofertat e klientëve

Për listën shteruese të cookies që mbledhim, shihni seksionin tek lista e skedarëve që mbledhim.

Çfarë bëjmë me informacionin që mbledhim

Ne e kërkojmë këtë informacion për të kuptuar nevojat tuaja dhe për t'ju ofruar një shërbim më të mirë, dhe në veçanti për arsyet e mëposhtme:

  • Mbajtja e të dhënave të brendshme.
  • Ne mund të përdorim informacionin për të përmirësuar produktet dhe shërbimet tona.
  • Ne mund të dërgojmë periodikisht emaile promocionale për produkte të reja, oferta speciale ose informacione të tjera që mendojmë se mund t'ju duken interesante duke përdorur adresën e emailit që keni dhënë.
  • Herë pas here, ne mund të përdorim gjithashtu informacionin tuaj për t'ju kontaktuar për qëllime të kërkimit të tregut. Ne mund t'ju kontaktojmë me email, telefon, faks ose postë. Ne mund të përdorim informacionin për të personalizuar faqen e internetit sipas interesave tuaja.

Siguria

Ne jemi të përkushtuar të sigurojmë që informacioni juaj të jetë i sigurt. Për të parandaluar aksesin ose zbulimin e pa autorizuar, ne kemi vendosur procedura të përshtatshme fizike, elektronike dhe menaxheriale për të mbrojtur dhe siguruar informacionin që mbledhim në internet.

Si i përdorim cookies

Një cookie është një skedar i vogël që kërkon leje për t'u vendosur në hard diskun e kompjuterit tuaj. Pasi të jeni dakord, skedari shtohet dhe cookie-ja ndihmon në analizimin e trafikut të internetit ose ju bën të ditur kur vizitoni një sajt të caktuar. Cookies lejojnë që aplikacionet e ueb-it t'ju përgjigjen juve si individ. Aplikacioni ueb mund t'i përshtasë operacionet e tij sipas nevojave, pëlqimeve dhe mospëlqimeve tuaja duke mbledhur dhe mbajtur mend informacione rreth preferencave tuaja.

Ne përdorim skedarët e regjistrit të trafikut për të identifikuar se cilat faqe janë duke u përdorur. Kjo na ndihmon të analizojmë të dhënat në lidhje me trafikun e faqeve të internetit dhe të përmirësojmë faqen tonë të internetit në mënyrë që ta përshtatsim atë me nevojat e klientëve. Ne e përdorim këtë informacion vetëm për qëllime të analizës statistikore dhe më pas të dhënat hiqen nga sistemi.

Në përgjithësi, cookies na ndihmojnë t'ju ofrojmë një faqe interneti më të mirë, duke na mundësuar të monitorojmë se cilat faqe ju duken të dobishme dhe cilat jo. Një cookie në asnjë mënyrë nuk na jep akses në kompjuterin tuaj ose ndonjë informacion rreth jush, përveç të dhënave që zgjidhni të ndani me ne. Ju mund të zgjidhni të pranoni ose refuzoni cookie-t. Shumica e shfletuesve të uebit pranojnë automatikisht skedarë , por zakonisht mund të modifikoni cilësimet e shfletuesit tuaj për të refuzuar skedarët nëse dëshironi. Kjo mund t'ju pengojë të përfitoni plotësisht nga faqja e internetit.

Lidhje me faqet e tjera të internetit

Faqja jonë e internetit mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të tjera me interes. Megjithatë, pasi të keni përdorur këto lidhje për t'u larguar nga faqja jonë, duhet të keni parasysh se ne nuk kemi asnjë kontroll mbi uebsajtin tjetër. Prandaj, ne nuk mund të mbajmë përgjegjësi për mbrojtjen dhe privatësinë e çdo informacioni që ju jepni gjatë vizitës në faqe të tilla dhe faqe të tilla nuk rregullohen nga kjo deklaratë e privatësisë. Ju duhet të tregoni kujdes dhe të shikoni deklaratën e privatësisë që zbatohet për faqen e internetit në fjalë.

Kontrollimi i të dhënave tuaja personale

Ju mund të zgjidhni të kufizoni mbledhjen ose përdorimin e informacionit tuaj personal në mënyrat e mëposhtme:

  • sa herë që ju kërkohet të plotësoni një formular në faqen e internetit, kërkoni kutinë që mund të klikoni për të treguar se nuk dëshironi që informacioni të përdoret nga askush për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë
  • nëse më parë keni rënë dakord që të përdorim informacionin tuaj personal për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, mund të ndryshoni mendje në çdo kohë duke na shkruar ose dërguar email në {{config path="trans_email/ident_general/email"}}

Ne nuk do t'i shesim, shpërndajmë ose japim me qira të dhënat tuaja personale palëve të treta, përveç nëse kemi lejen tuaj ose kërkohet me ligj për ta bërë këtë. Ne mund të përdorim të dhënat tuaja personale për t'ju dërguar informacione promovuese për palët e treta, të cilat ne mendojmë se mund t'ju duken interesante nëse na thoni se dëshironi që kjo të ndodhë.

Ju mund të kërkoni detaje të informacionit personal që ne mbajmë për ju sipas Aktit të Mbrojtjes së të Dhënave 1998. Do të paguhet një tarifë e vogël. Nëse dëshironi një kopje të informacionit të mbajtur në ju, ju lutemi shkruani te {{config path="general/store_information/address"}}.

INëse besoni se çdo informacion që ne mbajmë për ju është i pasaktë ose i paplotë, ju lutemi na kontaktoni me email sa më shpejt të jetë e mundur, në adresën e mësipërme. Ne do të korrigjojmë menjëherë çdo informacion që rezulton i pasaktë.

Lista e cookies që mbledhim

Tabela më poshtë liston cookies që mbledhim dhe çfarë informacioni ruajnë ato.

Emri COOKIE Përshkrimi COOKIE
CART
(SHPORTA)
Lidhja me shporten tuaj.
CATEGORY_INFO
(KATEGORI_INFO)
Ruan informacionin e kategorisë në faqe, që mundëson shfaqjen e faqeve më shpejt.
COMPARE
(KRAHASIMI)
Artikujt që keni në listën Krahasoni Produktet.
CURRENCY
(MONEDHA)
Monedha juaj e preferuar
CUSTOMER
(KLIENTI)
Një version i koduar i ID-së së klientit tuaj me dyqanin.
CUSTOMER_AUTH Një tregues nëse jeni identifikuar aktualisht në dyqan.
CUSTOMER_INFO Një version i koduar i grupit të klientëve të cilit i përkisni.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Ruan ID-në e segmentit të klientit
EXTERNAL_NO_CACHE Një flamur, i cili tregon nëse memoria është e çaktivizuar apo jo.
FRONTEND ID-ja e seancës në server.
GUEST-VIEW Lejon klientet guest të modifikojnë porositë e tyre.
LAST_CATEGORY Kategoria e fundit që keni vizituar.
LAST_PRODUCT Produkti më i fundit që keni parë.
NEWMESSAGE Tregon nëse është marrë një mesazh i ri.
NO_CACHE Tregon nëse lejohet të përdoret cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Një lidhje me informacionin në lidhje me shportën  tuaj dhe historinë e shikimit nëse e keni pyetur faqen.
POLL ID-ja e çdo sondazhi ku keni votuar së fundi.
POLLN Informacion mbi cilat sondazhe keni votuar.
RECENTLYCOMPARED Artikujt që keni krahasuar kohët e fundit.
STF Informacion mbi produktet që u keni dërguar me email miqve.
STORE Pamja e dyqanit ose gjuha e perzgjedhur.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Tregon nese nje klient ka lejuar perdorimin e cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS Produkti qe keni pare me heret.
WISHLIST Nje liste e koduar e listes se produkteve te shtuara ne listen tuaj te blerjeve.
WISHLIST_CNT Numri I produkteve ne listen tuaj.

Kafshë shtëpiake të lumtura Husse!

 

Gio

Gio është një qenush 1 vjec e 5 muajsh, duke qënë se le të themi është pak nazeli ushqyerja e tij ka qenë disi e vështirë. Para disa muajsh Gio provoi ushqimet Husse dhe që në momentet e para u vu re dëshira e tij e rritur për  të konsumuar vaktet në mënyrë të rregullt. Momentalisht Husse ofron ushqimin tone të preferuar dhe nuk kemi ndërmend ta ndërrojmë me asnjë ushqim tjetër.

Lola

Lola është 4 1/2 vjeç tani dhe ne jemi shumë të lumtur që kemi zbuluar Husse kur ajo ishte vetem një qenush i ri. Pasi provoi disa marka të tjera premium, ajo kishte vuajtur nga shqetësime në stomak, por sapo u zhvendos në Husse, të gjitha simptomat u zhdukën.

Ne jemi vlerësuar nga

Bashkohuni me ekipin tonë!

Punoni sa të doni, fitoni të ardhurat që dëshironi, veproni në zonën tuaj lokale.

Punoni me ne

Husse - ushqim suedez për qenushë dhe mace

Husse është një prodhues suedez i ushqimit për qen, mace dhe kuaj me mbi 30 vjet përvojë në treg. Qëllimi kryesor i Husse është të promovojë një mënyrë jetese të shëndetshme për qenushët dhe macet. Të gjitha ushqimet dhe suplementet Husse janë bërë vetëm nga përbërës të cilësisë më të lartë, të zgjedhur me kujdes. Të gjitha produktet prodhohen sipas recetave tradicionale skandinave, dhe linjat e prodhimit janë nën kontroll të vazhdueshëm veterinar. Përveç cilësisë së produkteve Husse, kjo nënkupton edhe cilësinë e shërbimit. Shpërndarësit Husse janë të trajnuar plotësisht në ushqimin apo llojet dhe do të jenë të lumtur t'ju ndihmojnë të zgjidhni dietën e duhur për qenin ose macen tuaj. Produktet Husse nuk janë të disponueshme në një rrjet tradicional shitjesh - ne i dorëzojmë ato direkt nga fabrika tek klienti, në mënyrë që të ofrojmë produkte të cilësisë më të lartë me çmime konkuruese. Ushqimi Husse mund të porositet gjithmonë me dërgesë deri në adresën tuaj.

Gjithçka që ju nevojitet për qenushin apo macen tuaj në një vend

Në ofertën e Husse do të gjeni gjithçka që mund t'i duhet qenushit apo maces tuaj. Ushqimi ynë i thatë për qentë dhe macet është një bazë e shkëlqyer e dietës së tyre - ushqimi i thatë është dietë e balancuar siç duhet, e përshtatur për nevojat e qenve dhe maceve të madhësive të ndryshme dhe në faza të ndryshme të jetës, p.sh. këlysh dhe kotele, qen dhe mace të rritur dhe të moshuar. Keni një qen apo mace me nevoja të veçanta ushqimore? Ne Kujdesemi për nevojat e veçanta si ; sistem tretës të ndjeshëm, alergji ushqimore, pas sterilizimit ose kastrimit, si dhe qenushë apo mace që kanë prirje për të shtuar në peshë. Po kërkoni lodra për qen dhe mace? Lodrat Husse janë bërë nga materiale cilësore, ato janë të qëndrueshme dhe do t'i ofrojnë katrputroshit tuaj orë të tëra argëtimi. Ju mund të diversifikoni dietën e shëndetshme dhe natyrale të qenit ose maces tuaj me ushqime të shijshme. Trajtimet për qentë dhe macet janë një shtesë e shijshme në dietën e tyre dhe një shpërblim i madh gjatë stërvitjes dhe pas stërvitjes. Keni nevojë për produkte kujdesi për katërputroshin tuaj? Merrni shampo, kozmetikë për kujdes, vajra dhe locione me të cilat do të kujdeseni për pamjen e bukur dhe të shëndetshme të qenit apo maces tuaj.